Ryska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Когда был выдан ваш документ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Где был выдан ваш [документ] ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Мой [документ] украли.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Информация конфиденциальна.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Как вас зовут?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Где вы живете?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
Каков ваш адрес?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Какое у вас гражданство?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
Когда вы въехали в страну?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Мое семейное положение -_______.
Ange din civilstatus
svobodný/á
холост
Civilstatus
ženatý/vdaná
Женат/замужем
Civilstatus
odděleni
Разведен/а
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
Разведен/а
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
в сожительстве
Civilstatus
v registrovaném partnerství
в гражданском браке
Civilstatus
nesezdaní partneři
Не женатая пара
Civilstatus
v domácím partnerství
в домашнем партнерстве
Civilstatus
vdovec/vdova
вдовец/вдова
Civilstatus
Máte děti?
У вас есть дети?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Какие документы мне нужно принести?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Мне нужно платить за регистрацию?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Что покрывает медицинская страховка?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Больничные платы
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Платы специалистам
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Диагностические проверки
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Хирургические процедуры
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Психиатрическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Лечение зубов
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Офтальмологическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Как я могу продлить мою визу?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Мне нужно менять номер своей машины?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Мои водительские права здесь действуют?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
Теоретический тест
Typ av test
Praktický test
Тест на вождение
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
адрес
Vad vill du ändra?
jméno
имя
Vad vill du ändra?
fotografii
фотография
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
потеряно
Körkortsproblem
ukradený
украдено
Körkortsproblem
zničený
повреждено
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
У меня нет судимостей
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angivande av nationaliteten på din make/maka