Polska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Mój [dokument] został skradziony.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Podane informacje są poufne.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Ange din civilstatus
svobodný/á
kawaler/panna
Civilstatus
ženatý/vdaná
żonaty/zamężna
Civilstatus
odděleni
w separacji
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
rozwodnik/rozwódka
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
w konkubinacie
Civilstatus
v registrovaném partnerství
w rejestrowanym związku partnerskim
Civilstatus
nesezdaní partneři
w związku partnerskim
Civilstatus
v domácím partnerství
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Civilstatus
vdovec/vdova
wdowiec/wdowa
Civilstatus
Máte děti?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Badania diagnostyczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Zabiegi chirurgiczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Leczenie psychiatryczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Leczenie stomatologiczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Leczenie okulistyczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
egzamin teoretyczny
Typ av test
Praktický test
egzamin praktyczny
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
adres
Vad vill du ändra?
jméno
nazwisko
Vad vill du ändra?
fotografii
zdjęcie
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
zgubienie (prawa jazdy)
Körkortsproblem
ukradený
kradzież (prawa jazdy)
Körkortsproblem
zničený
zniszczenie (prawa jazdy)
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Angivande av nationaliteten på din make/maka