Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
svobodný/á
单身
Civilstatus
ženatý/vdaná
已婚
Civilstatus
odděleni
分居
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
离异
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
同居
Civilstatus
v registrovaném partnerství
民事结婚
Civilstatus
nesezdaní partneři
未婚伴侣
Civilstatus
v domácím partnerství
同居伴侣关系
Civilstatus
vdovec/vdova
鳏居
Civilstatus
Máte děti?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
理论考试
Typ av test
Praktický test
路考
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
地址
Vad vill du ändra?
jméno
名字
Vad vill du ändra?
fotografii
照片
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
丢失
Körkortsproblem
ukradený
被偷了
Körkortsproblem
zničený
受损
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka