Grekiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Πώς σας λένε;
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Πού μένετε;
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ange din civilstatus
svobodný/á
ελεύθερος/η
Civilstatus
ženatý/vdaná
παντρεμένος/η
Civilstatus
odděleni
σε διάσταση
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
χωρισμένος/η
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
συμβίωση
Civilstatus
v registrovaném partnerství
σε αστική ένωση
Civilstatus
nesezdaní partneři
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
v domácím partnerství
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
vdovec/vdova
χήρος/χήρα
Civilstatus
Máte děti?
έχετε παιδιά;
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Τέλη νοσοκομείου
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Ψυχιατρική θεραπεία
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
θεωρητική εξέταση
Typ av test
Praktický test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
διεύθυνση
Vad vill du ändra?
jméno
όνομα
Vad vill du ändra?
fotografii
φωτογραφία
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
χαμένη
Körkortsproblem
ukradený
κλεμμένη
Körkortsproblem
zničený
κατεστραμμένη
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angivande av nationaliteten på din make/maka