Danska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Ange din civilstatus
svobodný/á
single
Civilstatus
ženatý/vdaná
gift
Civilstatus
odděleni
separeret
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Civilstatus
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Civilstatus
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
vdovec/vdova
enke
Civilstatus
Máte děti?
Har du børn?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
teoritest
Typ av test
Praktický test
køreprøve
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
adressen
Vad vill du ändra?
jméno
navnet
Vad vill du ändra?
fotografii
billedet
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
mistet
Körkortsproblem
ukradený
stjålet
Körkortsproblem
zničený
beskadiget
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angivande av nationaliteten på din make/maka