Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Thông tin này là bí mật
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Bạn tên gì?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Bạn sống ở đâu?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Địa chỉ của bạn là gì?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Quốc tịch của bạn là gì?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Ange din civilstatus
singel
độc thân
Civilstatus
gift
đã thành hôn
Civilstatus
separerad
ly thân
Civilstatus
skild
ly dị
Civilstatus
sambo
sống thử
Civilstatus
i ett partnerskap
kết hợp dân sự
Civilstatus
ogift par
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
i ett partnerskap
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
änka
góa phụ
Civilstatus
Har du barn?
Bạn có con chưa?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Phí bệnh viện
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Phí chuyên gia
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Xét nghiệm chẩn đoán
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Thủ tục phẫu thuật
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Điều trị tâm thần
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Điều trị nha khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Điều trị nhãn khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Tôi muốn đăng kí xe
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Tôi muốn đăng kí _________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
Kì thi lý thuyết
Typ av test
uppkörning
Kì thi lái xe
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
địa chỉ
Vad vill du ändra?
namnet
tên
Vad vill du ändra?
bilden
ảnh
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
mất
Körkortsproblem
stulet
bị đánh cắp
Körkortsproblem
förstört
bi hư hỏng
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Tôi không có tiền án tiền sự
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angivande av nationaliteten på din make/maka