Tyska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Wie heißen Sie?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Wo wohnen Sie?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Wie ist Ihre Adresse?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Mein Familienstand ist_____.
Ange din civilstatus
singel
ledig
Civilstatus
gift
verheiratet
Civilstatus
separerad
getrennt
Civilstatus
skild
geschieden
Civilstatus
sambo
zusammenlebend
Civilstatus
i ett partnerskap
in einer eingetragenen Partnerschaft
Civilstatus
ogift par
unverheiratetes Paar
Civilstatus
i ett partnerskap
in einer Partnerschaft
Civilstatus
änka
verwitwet
Civilstatus
Har du barn?
Haben Sie Kinder?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Gibt es Anmeldegebühren?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Krankenhausgebühren
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Facharztkosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische Eingriffe
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische Behandlung
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Zahnbehandlungen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Augenbehandlungen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
den Theorieteil
Typ av test
uppkörning
den praktischen Teil
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
die Adresse
Vad vill du ändra?
namnet
den Namen
Vad vill du ändra?
bilden
das Foto
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
verlorenen
Körkortsproblem
stulet
gestohlenen
Körkortsproblem
förstört
beschädigten
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Angivande av nationaliteten på din make/maka