Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
singel
svobodný/á
Civilstatus
gift
ženatý/vdaná
Civilstatus
separerad
odděleni
Civilstatus
skild
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
sambo
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
i ett partnerskap
v registrovaném partnerství
Civilstatus
ogift par
nesezdaní partneři
Civilstatus
i ett partnerskap
v domácím partnerství
Civilstatus
änka
vdovec/vdova
Civilstatus
Har du barn?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
Teoretický test
Typ av test
uppkörning
Praktický test
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
adresu
Vad vill du ändra?
namnet
jméno
Vad vill du ändra?
bilden
fotografii
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
ztracený
Körkortsproblem
stulet
ukradený
Körkortsproblem
förstört
zničený
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka