Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
singel
soltero/a
Civilstatus
gift
casado/a
Civilstatus
separerad
separado/a
Civilstatus
skild
divorciado/a
Civilstatus
sambo
cohabitante
Civilstatus
i ett partnerskap
en unión civil
Civilstatus
ogift par
pareja de hecho
Civilstatus
i ett partnerskap
pareja de hecho
Civilstatus
änka
viudo/a
Civilstatus
Har du barn?
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
el examen teórico
Typ av test
uppkörning
el examen práctico
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
la dirección
Vad vill du ändra?
namnet
el nombre
Vad vill du ändra?
bilden
la fotografía
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
lo he perdido
Körkortsproblem
stulet
me lo han robado
Körkortsproblem
förstört
se ha dañado
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka