Ryska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Когда был выдан ваш документ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Где был выдан ваш [документ] ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Мой [документ] украли.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Информация конфиденциальна.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Как вас зовут?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Где вы живете?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Каков ваш адрес?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Какое у вас гражданство?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Когда вы въехали в страну?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Мое семейное положение -_______.
Ange din civilstatus
singel
холост
Civilstatus
gift
Женат/замужем
Civilstatus
separerad
Разведен/а
Civilstatus
skild
Разведен/а
Civilstatus
sambo
в сожительстве
Civilstatus
i ett partnerskap
в гражданском браке
Civilstatus
ogift par
Не женатая пара
Civilstatus
i ett partnerskap
в домашнем партнерстве
Civilstatus
änka
вдовец/вдова
Civilstatus
Har du barn?
У вас есть дети?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Какие документы мне нужно принести?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Мне нужно платить за регистрацию?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Что покрывает медицинская страховка?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Больничные платы
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Платы специалистам
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Диагностические проверки
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Хирургические процедуры
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Психиатрическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Лечение зубов
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Офтальмологическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Как я могу продлить мою визу?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Мне нужно менять номер своей машины?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Мои водительские права здесь действуют?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
Теоретический тест
Typ av test
uppkörning
Тест на вождение
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
адрес
Vad vill du ändra?
namnet
имя
Vad vill du ändra?
bilden
фотография
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
потеряно
Körkortsproblem
stulet
украдено
Körkortsproblem
förstört
повреждено
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
У меня нет судимостей
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angivande av nationaliteten på din make/maka