Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
singel
Singur
Civilstatus
gift
Căsătorit/ă
Civilstatus
separerad
separat/ă
Civilstatus
skild
divorțat/ă
Civilstatus
sambo
concobinaj
Civilstatus
i ett partnerskap
într-o uniune civilă
Civilstatus
ogift par
necăsătorit/ă
Civilstatus
i ett partnerskap
partener/ă de viață
Civilstatus
änka
văduv/ă
Civilstatus
Har du barn?
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
testul teoretic
Typ av test
uppkörning
examenul practic
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
Adresa
Vad vill du ändra?
namnet
nume
Vad vill du ändra?
bilden
fotografia
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
pierdut
Körkortsproblem
stulet
furat
Körkortsproblem
förstört
distrus
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka