Portugisiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
A informação é confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Qual é o seu nome?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Onde você mora?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Qual é o seu endereço?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Qual é a sua cidadania?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Quando você chegou em [país]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Meu estado civil é ___________.
Ange din civilstatus
singel
solteiro(a)
Civilstatus
gift
casado(a)
Civilstatus
separerad
separado(a)
Civilstatus
skild
divorciado(a)
Civilstatus
sambo
coabitação
Civilstatus
i ett partnerskap
em uma união civil
Civilstatus
ogift par
companheiros/união estável
Civilstatus
i ett partnerskap
parceria doméstica
Civilstatus
änka
viúvo(a)
Civilstatus
Har du barn?
Você tem filhos?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Você tem dependentes morando com você?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Gostaria de reencontrar minha família.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Que documentos devo trazer?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Existem taxas de registro?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preciso de seguro de saúde privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Taxas hospitalares
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Taxas de especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Testes de diagnóstico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Procedimentos cirúrgicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Tratamento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Tratamentos dentários
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Tratamento oftalmológico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Por que você está requisitando um visto?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Como posso extender meu visto?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Gostaria de registrar meu veículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Gostaria de marcar minha __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
prova teórica
Typ av test
uppkörning
prova prática de direção
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
endereço
Vad vill du ändra?
namnet
nome
Vad vill du ändra?
bilden
foto
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
perdida
Körkortsproblem
stulet
roubada
Körkortsproblem
förstört
danificada
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Angivande av nationaliteten på din make/maka