Polska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mój [dokument] został skradziony.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Podane informacje są poufne.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Mój stan cywilny: _____.
Ange din civilstatus
singel
kawaler/panna
Civilstatus
gift
żonaty/zamężna
Civilstatus
separerad
w separacji
Civilstatus
skild
rozwodnik/rozwódka
Civilstatus
sambo
w konkubinacie
Civilstatus
i ett partnerskap
w rejestrowanym związku partnerskim
Civilstatus
ogift par
w związku partnerskim
Civilstatus
i ett partnerskap
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Civilstatus
änka
wdowiec/wdowa
Civilstatus
Har du barn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Badania diagnostyczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Zabiegi chirurgiczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Leczenie psychiatryczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Leczenie stomatologiczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Leczenie okulistyczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
egzamin teoretyczny
Typ av test
uppkörning
egzamin praktyczny
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
adres
Vad vill du ändra?
namnet
nazwisko
Vad vill du ändra?
bilden
zdjęcie
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
zgubienie (prawa jazdy)
Körkortsproblem
stulet
kradzież (prawa jazdy)
Körkortsproblem
förstört
zniszczenie (prawa jazdy)
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Angivande av nationaliteten på din make/maka