Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
singel
alleenstaand
Civilstatus
gift
gehuwd
Civilstatus
separerad
uit elkaar
Civilstatus
skild
gescheiden
Civilstatus
sambo
samenwonend
Civilstatus
i ett partnerskap
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
ogift par
ongetrouwde partners
Civilstatus
i ett partnerskap
in een relatie
Civilstatus
änka
verweduwd
Civilstatus
Har du barn?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
theoretische test
Typ av test
uppkörning
rijexamen
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
mijn adres
Vad vill du ändra?
namnet
mijn naam
Vad vill du ändra?
bilden
mijn foto
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
verloren
Körkortsproblem
stulet
gestolen
Körkortsproblem
förstört
beschadigd
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka