Franska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Où votre [document] a été délivré ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Ces informations sont confidentielles.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Comment vous appelez-vous ?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Où résidez-vous ?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Où habitez-vous ?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Quelle est votre nationalité ?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Ange din civilstatus
singel
célibataire
Civilstatus
gift
Marié(e)
Civilstatus
separerad
Séparé(e)
Civilstatus
skild
Divorcé(e)
Civilstatus
sambo
en concubinage
Civilstatus
i ett partnerskap
dans une union civile
Civilstatus
ogift par
en concubinage
Civilstatus
i ett partnerskap
en partenariat domestique
Civilstatus
änka
veuf/veuve
Civilstatus
Har du barn?
Vous avez des enfants ?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Vous avez des personnes à charge ?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Je voudrais réunir ma famille.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Quels documents dois-je apporter ?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Frais hospitaliers
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Frais de consultation d'un spécialiste
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Tests diagnostiques
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Opérations chirurgicales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Traitement psychiatrique
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Soins dentaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Soins oculaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
le code
Typ av test
uppkörning
la conduite
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
mon adresse
Vad vill du ändra?
namnet
mon nom
Vad vill du ändra?
bilden
ma photo
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
perdu
Körkortsproblem
stulet
volé
Körkortsproblem
förstört
abîmé
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mon conjoint est [nationalité].
Angivande av nationaliteten på din make/maka