Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
singel
naimaton
Civilstatus
gift
naimisissa
Civilstatus
separerad
asumuserossa
Civilstatus
skild
eronnut
Civilstatus
sambo
avoliitossa
Civilstatus
i ett partnerskap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
ogift par
parisuhteessa
Civilstatus
i ett partnerskap
avoliitossa
Civilstatus
änka
leski
Civilstatus
Har du barn?
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
teoriakokeen
Typ av test
uppkörning
inssiajon
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
osoitetta
Vad vill du ändra?
namnet
nimeä
Vad vill du ändra?
bilden
kuvaa
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
kadonneen
Körkortsproblem
stulet
varastetun
Körkortsproblem
förstört
vaurioituneen
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka