Engelska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
When was your [document] issued?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Where was your [document] issued?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
When does your ID expire?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Could you help me fill out the form?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
What documents should I bring for __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
My [document] has been stolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
The information is confidential.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Can you give me a receipt for this application?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
What is your name?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Could you please tell me your place and date of birth?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Where do you live?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
What is your address?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
What is your citizenship?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
When did you arrive in [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Could you please show me your ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
My marital status is ___________.
Ange din civilstatus
singel
single
Civilstatus
gift
married
Civilstatus
separerad
separated
Civilstatus
skild
divorced
Civilstatus
sambo
cohabiting
Civilstatus
i ett partnerskap
in a civil union
Civilstatus
ogift par
unmarried partners
Civilstatus
i ett partnerskap
in a domestic partnership
Civilstatus
änka
widowed
Civilstatus
Har du barn?
Do you have children?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Do you have dependents living with you?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
I would like to reunite with my family.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
I would like to register in the city.
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
What documents shall I bring?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Are there any registration fees?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
I am here for the domicile registration.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
I would like to apply for a residence permit.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Do I need private health insurance?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
What is covered by the health insurance?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Hospital fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Specialists' fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Diagnostic tests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Surgical procedures
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Psychiatric treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Dental treatments
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Eye care treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Why are you requesting the entry visa?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Do I need a visa to visit [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
How can I extend my visa?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Why has my visa application been rejected?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Can I apply to become a permanent resident?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Do I have to change the license plate of my car?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
I would like to register my vehicle.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Is my driving licence valid here?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
I would like to book my __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
theory test
Typ av test
uppkörning
driving test
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
address
Vad vill du ändra?
namnet
name
Vad vill du ändra?
bilden
photo
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
I would like to renew my driving license.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
lost
Körkortsproblem
stulet
stolen
Körkortsproblem
förstört
damaged
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
I would like to appeal my license suspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Where can I register for the [language] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
I have a clean criminal record.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
I have the required level of [language].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
What are the fees for citizenship application?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka