Danska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Hvornår udløber dit ID?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Informationerne er fortrolige.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Hvad hedder du?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Hvor og hvornår er du født?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Hvor bor du?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Hvad er din adresse?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Hvad er dit statsborgerskab?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Hvornår ankom du til [land]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Må jeg se dit ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Jeg er ___________.
Ange din civilstatus
singel
single
Civilstatus
gift
gift
Civilstatus
separerad
separeret
Civilstatus
skild
fraskilt
Civilstatus
sambo
samlevende
Civilstatus
i ett partnerskap
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
ogift par
ugifte partnere
Civilstatus
i ett partnerskap
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
änka
enke
Civilstatus
Har du barn?
Har du børn?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Jeg vil gerne registreres i byen
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Hospitalsgebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Speciallægegebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiske indgreb
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Tandbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Øjenbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
Er mit kørekort gyldigt her?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
teoritest
Typ av test
uppkörning
køreprøve
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
adressen
Vad vill du ändra?
namnet
navnet
Vad vill du ändra?
bilden
billedet
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
mistet
Körkortsproblem
stulet
stjålet
Körkortsproblem
förstört
beskadiget
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Jeg har en ren straffeattest
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angivande av nationaliteten på din make/maka