Ungerska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Ellopták a [dokumentumomat].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Az információ bizalmas.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Hogy hívják?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Mikor és hol született?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Hol lakik?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Mi a címe?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Mi az állampolgársága?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Mikor érkezett [országba]?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
A családi állapotom ___________.
Ange din civilstatus
soltero/a
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Civilstatus
casado/a
házas
Civilstatus
separado/a
külön él a házastársától
Civilstatus
divorciado/a
elvált
Civilstatus
cohabitante
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
en unión civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
viudo/a
özvegy
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Vannak gyermekei?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Élnek önnel eltartottak?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Szeretnék regisztrálni.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Van regisztrációs díj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mit fedez a biztosítás?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Kórházi költségek
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Szakorvos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Diagnosztikai vizsgálatok
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Műtéti beavatkozás
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Pszichiátriai kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Fogorvosi kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Szemészeti kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Érvényes itt a jogosítványom?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
elméleti vizsga
Typ av test
el examen práctico
gyakorlati vizsga
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
cím
Vad vill du ändra?
el nombre
név
Vad vill du ändra?
la fotografía
fénykép
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
elveszett
Körkortsproblem
me lo han robado
ellopott
Körkortsproblem
se ha dañado
sérült
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Büntetlen előéletű vagyok.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Angivande av nationaliteten på din make/maka