Tyska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Wie heißen Sie?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Wo wohnen Sie?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Wie ist Ihre Adresse?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Mein Familienstand ist_____.
Ange din civilstatus
soltero/a
ledig
Civilstatus
casado/a
verheiratet
Civilstatus
separado/a
getrennt
Civilstatus
divorciado/a
geschieden
Civilstatus
cohabitante
zusammenlebend
Civilstatus
en unión civil
in einer eingetragenen Partnerschaft
Civilstatus
pareja de hecho
unverheiratetes Paar
Civilstatus
pareja de hecho
in einer Partnerschaft
Civilstatus
viudo/a
verwitwet
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Haben Sie Kinder?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Gibt es Anmeldegebühren?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Krankenhausgebühren
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Facharztkosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgische Eingriffe
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrische Behandlung
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Zahnbehandlungen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Augenbehandlungen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
den Theorieteil
Typ av test
el examen práctico
den praktischen Teil
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
die Adresse
Vad vill du ändra?
el nombre
den Namen
Vad vill du ändra?
la fotografía
das Foto
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
verlorenen
Körkortsproblem
me lo han robado
gestohlenen
Körkortsproblem
se ha dañado
beschädigten
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Angivande av nationaliteten på din make/maka