Turkiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
[belge] ne zaman verildi?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
[belge] nerede verildi?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
[belge] belgem çalındı.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Bu bilgi özeldir.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Adınız nedir?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Nerede yaşıyorsunuz?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
İkamet adresiniz nedir?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Medeni halim ___________.
Ange din civilstatus
soltero/a
bekar
Civilstatus
casado/a
evli
Civilstatus
separado/a
ayrılmış
Civilstatus
divorciado/a
boşanmış
Civilstatus
cohabitante
birlikte yaşıyor
Civilstatus
en unión civil
medeni birliktelik
Civilstatus
pareja de hecho
evlenmemiş çift
Civilstatus
pareja de hecho
medeni ortaklık içinde
Civilstatus
viudo/a
dul
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Çocuğunuz var mı?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Hastane masrafları
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Uzman doktor ücretleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Tanı koyma testleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Cerrahi operasyonlar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Psikiyatri tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Diş tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Göz tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vize başvurum neden reddedildi?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
teorik sınav
Typ av test
el examen práctico
direksiyon sınavı
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
adres
Vad vill du ändra?
el nombre
ad
Vad vill du ändra?
la fotografía
fotoğraf
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
kayıp
Körkortsproblem
me lo han robado
çalınmış
Körkortsproblem
se ha dañado
hasarlı
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Sabıka kaydım yoktur.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Angivande av nationaliteten på din make/maka