Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Var bor du?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
soltero/a
singel
Civilstatus
casado/a
gift
Civilstatus
separado/a
separerad
Civilstatus
divorciado/a
skild
Civilstatus
cohabitante
sambo
Civilstatus
en unión civil
i ett partnerskap
Civilstatus
pareja de hecho
ogift par
Civilstatus
pareja de hecho
i ett partnerskap
Civilstatus
viudo/a
änka
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
teoriprov
Typ av test
el examen práctico
uppkörning
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
adressen
Vad vill du ändra?
el nombre
namnet
Vad vill du ändra?
la fotografía
bilden
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
borttappat
Körkortsproblem
me lo han robado
stulet
Körkortsproblem
se ha dañado
förstört
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka