Ryska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Где я могу найти форму для ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Когда был выдан ваш документ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Где был выдан ваш [документ] ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Мой [документ] украли.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Информация конфиденциальна.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Как вас зовут?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Где вы живете?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Каков ваш адрес?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Какое у вас гражданство?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Когда вы въехали в страну?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Мое семейное положение -_______.
Ange din civilstatus
soltero/a
холост
Civilstatus
casado/a
Женат/замужем
Civilstatus
separado/a
Разведен/а
Civilstatus
divorciado/a
Разведен/а
Civilstatus
cohabitante
в сожительстве
Civilstatus
en unión civil
в гражданском браке
Civilstatus
pareja de hecho
Не женатая пара
Civilstatus
pareja de hecho
в домашнем партнерстве
Civilstatus
viudo/a
вдовец/вдова
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
У вас есть дети?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Какие документы мне нужно принести?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Мне нужно платить за регистрацию?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Что покрывает медицинская страховка?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Больничные платы
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Платы специалистам
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Диагностические проверки
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Хирургические процедуры
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Психиатрическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Лечение зубов
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Офтальмологическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Как я могу продлить мою визу?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Мне нужно менять номер своей машины?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Мои водительские права здесь действуют?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
Теоретический тест
Typ av test
el examen práctico
Тест на вождение
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
адрес
Vad vill du ändra?
el nombre
имя
Vad vill du ändra?
la fotografía
фотография
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
потеряно
Körkortsproblem
me lo han robado
украдено
Körkortsproblem
se ha dañado
повреждено
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
У меня нет судимостей
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angivande av nationaliteten på din make/maka