Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
soltero/a
Singur
Civilstatus
casado/a
Căsătorit/ă
Civilstatus
separado/a
separat/ă
Civilstatus
divorciado/a
divorțat/ă
Civilstatus
cohabitante
concobinaj
Civilstatus
en unión civil
într-o uniune civilă
Civilstatus
pareja de hecho
necăsătorit/ă
Civilstatus
pareja de hecho
partener/ă de viață
Civilstatus
viudo/a
văduv/ă
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
testul teoretic
Typ av test
el examen práctico
examenul practic
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
Adresa
Vad vill du ändra?
el nombre
nume
Vad vill du ändra?
la fotografía
fotografia
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
pierdut
Körkortsproblem
me lo han robado
furat
Körkortsproblem
se ha dañado
distrus
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka