Koreanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
soltero/a
Civilstatus
casado/a
Civilstatus
separado/a
Civilstatus
divorciado/a
Civilstatus
cohabitante
Civilstatus
en unión civil
Civilstatus
pareja de hecho
Civilstatus
pareja de hecho
Civilstatus
viudo/a
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
Typ av test
el examen práctico
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
Vad vill du ändra?
el nombre
Vad vill du ändra?
la fotografía
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
Körkortsproblem
me lo han robado
Körkortsproblem
se ha dañado
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka