Grekiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Πώς σας λένε;
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Πού μένετε;
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ange din civilstatus
soltero/a
ελεύθερος/η
Civilstatus
casado/a
παντρεμένος/η
Civilstatus
separado/a
σε διάσταση
Civilstatus
divorciado/a
χωρισμένος/η
Civilstatus
cohabitante
συμβίωση
Civilstatus
en unión civil
σε αστική ένωση
Civilstatus
pareja de hecho
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
pareja de hecho
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
viudo/a
χήρος/χήρα
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
έχετε παιδιά;
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Τέλη νοσοκομείου
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
θεωρητική εξέταση
Typ av test
el examen práctico
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
διεύθυνση
Vad vill du ändra?
el nombre
όνομα
Vad vill du ändra?
la fotografía
φωτογραφία
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
χαμένη
Körkortsproblem
me lo han robado
κλεμμένη
Körkortsproblem
se ha dañado
κατεστραμμένη
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angivande av nationaliteten på din make/maka