Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
soltero/a
naimaton
Civilstatus
casado/a
naimisissa
Civilstatus
separado/a
asumuserossa
Civilstatus
divorciado/a
eronnut
Civilstatus
cohabitante
avoliitossa
Civilstatus
en unión civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
pareja de hecho
parisuhteessa
Civilstatus
pareja de hecho
avoliitossa
Civilstatus
viudo/a
leski
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
teoriakokeen
Typ av test
el examen práctico
inssiajon
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
osoitetta
Vad vill du ändra?
el nombre
nimeä
Vad vill du ändra?
la fotografía
kuvaa
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
kadonneen
Körkortsproblem
me lo han robado
varastetun
Körkortsproblem
se ha dañado
vaurioituneen
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka