Engelska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Where can I find the form for ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
When was your [document] issued?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Where was your [document] issued?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
When does your ID expire?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Could you help me fill out the form?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
What documents should I bring for __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
My [document] has been stolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
The information is confidential.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Can you give me a receipt for this application?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
What is your name?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Could you please tell me your place and date of birth?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Where do you live?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
What is your address?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
What is your citizenship?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
When did you arrive in [country]?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Could you please show me your ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
My marital status is ___________.
Ange din civilstatus
soltero/a
single
Civilstatus
casado/a
married
Civilstatus
separado/a
separated
Civilstatus
divorciado/a
divorced
Civilstatus
cohabitante
cohabiting
Civilstatus
en unión civil
in a civil union
Civilstatus
pareja de hecho
unmarried partners
Civilstatus
pareja de hecho
in a domestic partnership
Civilstatus
viudo/a
widowed
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Do you have children?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Do you have dependents living with you?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
I would like to reunite with my family.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
I would like to register in the city.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
What documents shall I bring?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Are there any registration fees?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
I am here for the domicile registration.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
I would like to apply for a residence permit.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Do I need private health insurance?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
What is covered by the health insurance?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Hospital fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Specialists' fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Diagnostic tests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Surgical procedures
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatric treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Dental treatments
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Eye care treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Why are you requesting the entry visa?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Do I need a visa to visit [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
How can I extend my visa?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Why has my visa application been rejected?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Do I have to change the license plate of my car?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
I would like to register my vehicle.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Is my driving licence valid here?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to apply for a provisional driving license.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
I would like to book my __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
theory test
Typ av test
el examen práctico
driving test
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
address
Vad vill du ändra?
el nombre
name
Vad vill du ändra?
la fotografía
photo
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
I would like to renew my driving license.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
lost
Körkortsproblem
me lo han robado
stolen
Körkortsproblem
se ha dañado
damaged
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
I would like to appeal my license suspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Where can I register for the [language] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
I have a clean criminal record.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
I have the required level of [language].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
What are the fees for citizenship application?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka