Danska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Hvornår udløber dit ID?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Informationerne er fortrolige.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Hvad hedder du?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Hvor og hvornår er du født?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Hvor bor du?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Hvad er din adresse?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Hvad er dit statsborgerskab?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Hvornår ankom du til [land]?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Må jeg se dit ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Jeg er ___________.
Ange din civilstatus
soltero/a
single
Civilstatus
casado/a
gift
Civilstatus
separado/a
separeret
Civilstatus
divorciado/a
fraskilt
Civilstatus
cohabitante
samlevende
Civilstatus
en unión civil
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
pareja de hecho
ugifte partnere
Civilstatus
pareja de hecho
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
viudo/a
enke
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Har du børn?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Jeg vil gerne registreres i byen
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Hospitalsgebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Speciallægegebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiske indgreb
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Tandbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Øjenbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Er mit kørekort gyldigt her?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
teoritest
Typ av test
el examen práctico
køreprøve
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
adressen
Vad vill du ändra?
el nombre
navnet
Vad vill du ändra?
la fotografía
billedet
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
mistet
Körkortsproblem
me lo han robado
stjålet
Körkortsproblem
se ha dañado
beskadiget
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Jeg har en ren straffeattest
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angivande av nationaliteten på din make/maka