Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Где я могу найти форму для ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Когда был выдан ваш документ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Где был выдан ваш [документ] ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Мой [документ] украли.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Я заполняю это заявление от лица______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Информация конфиденциальна.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Как вас зовут?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
Где вы живете?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
Каков ваш адрес?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
Какое у вас гражданство?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
Когда вы въехали в страну?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Мое семейное положение -_______.
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
холост
svobodný/á
Civilstatus
Женат/замужем
ženatý/vdaná
Civilstatus
Разведен/а
odděleni
Civilstatus
Разведен/а
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
в сожительстве
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
в гражданском браке
v registrovaném partnerství
Civilstatus
Не женатая пара
nesezdaní partneři
Civilstatus
в домашнем партнерстве
v domácím partnerství
Civilstatus
вдовец/вдова
vdovec/vdova
Civilstatus
У вас есть дети?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
Какие документы мне нужно принести?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Мне нужно платить за регистрацию?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Мне нужна частная медицинская страховка?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Что покрывает медицинская страховка?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
Больничные платы
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Платы специалистам
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Диагностические проверки
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Хирургические процедуры
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Психиатрическое лечение
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Лечение зубов
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Офтальмологическое лечение
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Как я могу продлить мою визу?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Мне нужно менять номер своей машины?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Мои водительские права здесь действуют?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Теоретический тест
Teoretický test
Typ av test
Тест на вождение
Praktický test
Typ av test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
адрес
adresu
Vad vill du ändra?
имя
jméno
Vad vill du ändra?
фотография
fotografii
Vad vill du ändra?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
потеряно
ztracený
Körkortsproblem
украдено
ukradený
Körkortsproblem
повреждено
zničený
Körkortsproblem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
У меня нет судимостей
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka