Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Где я могу найти форму для ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Когда был выдан ваш документ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Где был выдан ваш [документ] ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Когда истекает срок вашего паспорта?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Мой [документ] украли.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Я заполняю это заявление от лица______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Информация конфиденциальна.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Как вас зовут?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Где вы живете?
Var bor du?
Fråga var någon bor
Каков ваш адрес?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
Какое у вас гражданство?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
Когда вы въехали в страну?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Мое семейное положение -_______.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
холост
singel
Civilstatus
Женат/замужем
gift
Civilstatus
Разведен/а
separerad
Civilstatus
Разведен/а
skild
Civilstatus
в сожительстве
sambo
Civilstatus
в гражданском браке
i ett partnerskap
Civilstatus
Не женатая пара
ogift par
Civilstatus
в домашнем партнерстве
i ett partnerskap
Civilstatus
вдовец/вдова
änka
Civilstatus
У вас есть дети?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
Какие документы мне нужно принести?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Мне нужно платить за регистрацию?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Мне нужна частная медицинская страховка?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Что покрывает медицинская страховка?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Больничные платы
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Платы специалистам
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Диагностические проверки
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Хирургические процедуры
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Психиатрическое лечение
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Лечение зубов
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Офтальмологическое лечение
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Как я могу продлить мою визу?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Мне нужно менять номер своей машины?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Мои водительские права здесь действуют?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Теоретический тест
teoriprov
Typ av test
Тест на вождение
uppkörning
Typ av test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
адрес
adressen
Vad vill du ändra?
имя
namnet
Vad vill du ändra?
фотография
bilden
Vad vill du ändra?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
потеряно
borttappat
Körkortsproblem
украдено
stulet
Körkortsproblem
повреждено
förstört
Körkortsproblem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
У меня нет судимостей
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka