Koreanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Где я могу найти форму для ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Когда был выдан ваш документ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Где был выдан ваш [документ] ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fråga när en legitimation går ut
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Мой [документ] украли.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Я заполняю это заявление от лица______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Информация конфиденциальна.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Как вас зовут?
Fråga efter någons namn
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Fråga var och när någon är född
Где вы живете?
Fråga var någon bor
Каков ваш адрес?
Fråga efter någons adress
Какое у вас гражданство?
Fråga om någons medborgarskap
Когда вы въехали в страну?
Fråga när någon anlände till landet
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Мое семейное положение -_______.
Ange din civilstatus
холост
Civilstatus
Женат/замужем
Civilstatus
Разведен/а
Civilstatus
Разведен/а
Civilstatus
в сожительстве
Civilstatus
в гражданском браке
Civilstatus
Не женатая пара
Civilstatus
в домашнем партнерстве
Civilstatus
вдовец/вдова
Civilstatus
У вас есть дети?
Fråga om någon har barn
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fråga om någon finansierar de samboende
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ange att du till registrera dig i staden
Какие документы мне нужно принести?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Мне нужно платить за регистрацию?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ange att du vill registrera din bostad
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Что покрывает медицинская страховка?
Fråga om vad försäkringen täcker
Больничные платы
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Платы специалистам
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Диагностические проверки
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Хирургические процедуры
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Психиатрическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Лечение зубов
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Офтальмологическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fråga varför någon begär inresevisum
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Как я могу продлить мою визу?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Мне нужно менять номер своей машины?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Мои водительские права здесь действуют?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Теоретический тест
Typ av test
Тест на вождение
Typ av test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
адрес
Vad vill du ändra?
имя
Vad vill du ändra?
фотография
Vad vill du ändra?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
потеряно
Körkortsproblem
украдено
Körkortsproblem
повреждено
Körkortsproblem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
У меня нет судимостей
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angivande av nationaliteten på din make/maka