Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Где я могу найти форму для ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Когда был выдан ваш документ?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Где был выдан ваш [документ] ?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Когда истекает срок вашего паспорта?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Какие документы мне нужно принести для_______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Мой [документ] украли.
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Я заполняю это заявление от лица______.
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Информация конфиденциальна.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Как вас зовут?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Где вы живете?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Каков ваш адрес?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Какое у вас гражданство?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Когда вы въехали в страну?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Мое семейное положение -_______.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
холост
单身
Civilstatus
Женат/замужем
已婚
Civilstatus
Разведен/а
分居
Civilstatus
Разведен/а
离异
Civilstatus
в сожительстве
同居
Civilstatus
в гражданском браке
民事结婚
Civilstatus
Не женатая пара
未婚伴侣
Civilstatus
в домашнем партнерстве
同居伴侣关系
Civilstatus
вдовец/вдова
鳏居
Civilstatus
У вас есть дети?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Какие документы мне нужно принести?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Мне нужно платить за регистрацию?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Мне нужна частная медицинская страховка?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Что покрывает медицинская страховка?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Больничные платы
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Платы специалистам
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Диагностические проверки
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Хирургические процедуры
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Психиатрическое лечение
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Лечение зубов
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Офтальмологическое лечение
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Как я могу продлить мою визу?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Почему мое заявление на визу отклонено?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Мне нужно менять номер своей машины?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Мои водительские права здесь действуют?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Я бы хотел(а) забронировать_________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Теоретический тест
理论考试
Typ av test
Тест на вождение
路考
Typ av test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
адрес
地址
Vad vill du ändra?
имя
名字
Vad vill du ändra?
фотография
照片
Vad vill du ändra?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
потеряно
丢失
Körkortsproblem
украдено
被偷了
Körkortsproblem
повреждено
受损
Körkortsproblem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
У меня нет судимостей
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka