Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Где я могу найти форму для ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
Когда был выдан ваш документ?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Где был выдан ваш [документ] ?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Когда истекает срок вашего паспорта?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Какие документы мне нужно принести для_______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Мой [документ] украли.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Я заполняю это заявление от лица______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Информация конфиденциальна.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Как вас зовут?
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
Где вы живете?
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
Каков ваш адрес?
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
Какое у вас гражданство?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
Когда вы въехали в страну?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Мое семейное положение -_______.
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
холост
naimaton
Civilstatus
Женат/замужем
naimisissa
Civilstatus
Разведен/а
asumuserossa
Civilstatus
Разведен/а
eronnut
Civilstatus
в сожительстве
avoliitossa
Civilstatus
в гражданском браке
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
Не женатая пара
parisuhteessa
Civilstatus
в домашнем партнерстве
avoliitossa
Civilstatus
вдовец/вдова
leski
Civilstatus
У вас есть дети?
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
Какие документы мне нужно принести?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Мне нужно платить за регистрацию?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Мне нужна частная медицинская страховка?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Что покрывает медицинская страховка?
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
Больничные платы
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Платы специалистам
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Диагностические проверки
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Хирургические процедуры
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Психиатрическое лечение
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Лечение зубов
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Офтальмологическое лечение
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Как я могу продлить мою визу?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Мне нужно менять номер своей машины?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Мои водительские права здесь действуют?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Теоретический тест
teoriakokeen
Typ av test
Тест на вождение
inssiajon
Typ av test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
адрес
osoitetta
Vad vill du ändra?
имя
nimeä
Vad vill du ändra?
фотография
kuvaa
Vad vill du ändra?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
потеряно
kadonneen
Körkortsproblem
украдено
varastetun
Körkortsproblem
повреждено
vaurioituneen
Körkortsproblem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
У меня нет судимостей
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka