Tyska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Fråga var du kan få ett formulär
Când a fost emis [documentul]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Unde a fost emis [documentul]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Când îți expiră ID-ul?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Fråga när en legitimation går ut
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mi s-a furat [documentul].
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informația este confidențială.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Cum vă cheamă?
Wie heißen Sie?
Fråga efter någons namn
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Fråga var och när någon är född
Unde locuiți?
Wo wohnen Sie?
Fråga var någon bor
Care este adresa dumneavoastră?
Wie ist Ihre Adresse?
Fråga efter någons adress
Ce cetățenie aveți?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Fråga om någons medborgarskap
Când ați ajuns în [țara]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Fråga när någon anlände till landet
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Starea mea civilă este ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Ange din civilstatus
Singur
ledig
Civilstatus
Căsătorit/ă
verheiratet
Civilstatus
separat/ă
getrennt
Civilstatus
divorțat/ă
geschieden
Civilstatus
concobinaj
zusammenlebend
Civilstatus
într-o uniune civilă
in einer eingetragenen Partnerschaft
Civilstatus
necăsătorit/ă
unverheiratetes Paar
Civilstatus
partener/ă de viață
in einer Partnerschaft
Civilstatus
văduv/ă
verwitwet
Civilstatus
Aveți copii?
Haben Sie Kinder?
Fråga om någon har barn
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Fråga om någon finansierar de samboende
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Ange att du till registrera dig i staden
Ce documente trebuie să aduc?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Există vreo taxă de înregistrare?
Gibt es Anmeldegebühren?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Ange att du vill registrera din bostad
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxe pentru spitalizare
Krankenhausgebühren
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Onorarii ale medicilor specialiști
Facharztkosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test de diagnosticare
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenții chirurgicale
Chirurgische Eingriffe
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratament psihiatric
Psychiatrische Behandlung
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente dentare
Zahnbehandlungen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente oftalmologice
Augenbehandlungen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Cum îmi pot extinde viza?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Este permisul meu de conducere valid aici?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
testul teoretic
den Theorieteil
Typ av test
examenul practic
den praktischen Teil
Typ av test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
Adresa
die Adresse
Vad vill du ändra?
nume
den Namen
Vad vill du ändra?
fotografia
das Foto
Vad vill du ändra?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
pierdut
verlorenen
Körkortsproblem
furat
gestohlenen
Körkortsproblem
distrus
beschädigten
Körkortsproblem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Nu am antecedente penale.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Am nivelul necesar de [limbă].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Partenerul meu este __________.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Angivande av nationaliteten på din make/maka