Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Când a fost emis [documentul]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Unde a fost emis [documentul]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Când îți expiră ID-ul?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mi s-a furat [documentul].
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informația este confidențială.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Cum vă cheamă?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
Unde locuiți?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
Care este adresa dumneavoastră?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
Ce cetățenie aveți?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
Când ați ajuns în [țara]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Starea mea civilă este ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
Singur
svobodný/á
Civilstatus
Căsătorit/ă
ženatý/vdaná
Civilstatus
separat/ă
odděleni
Civilstatus
divorțat/ă
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
concobinaj
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
într-o uniune civilă
v registrovaném partnerství
Civilstatus
necăsătorit/ă
nesezdaní partneři
Civilstatus
partener/ă de viață
v domácím partnerství
Civilstatus
văduv/ă
vdovec/vdova
Civilstatus
Aveți copii?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
Ce documente trebuie să aduc?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Există vreo taxă de înregistrare?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxe pentru spitalizare
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Onorarii ale medicilor specialiști
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test de diagnosticare
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenții chirurgicale
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratament psihiatric
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente dentare
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente oftalmologice
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Cum îmi pot extinde viza?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Este permisul meu de conducere valid aici?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
testul teoretic
Teoretický test
Typ av test
examenul practic
Praktický test
Typ av test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
Adresa
adresu
Vad vill du ändra?
nume
jméno
Vad vill du ändra?
fotografia
fotografii
Vad vill du ändra?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
pierdut
ztracený
Körkortsproblem
furat
ukradený
Körkortsproblem
distrus
zničený
Körkortsproblem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Nu am antecedente penale.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Am nivelul necesar de [limbă].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Partenerul meu este __________.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka