Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Când a fost emis [documentul]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Unde a fost emis [documentul]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Când îți expiră ID-ul?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mi s-a furat [documentul].
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informația este confidențială.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Cum vă cheamă?
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Unde locuiți?
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
Care este adresa dumneavoastră?
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
Ce cetățenie aveți?
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
Când ați ajuns în [țara]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Starea mea civilă este ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
Singur
soltero/a
Civilstatus
Căsătorit/ă
casado/a
Civilstatus
separat/ă
separado/a
Civilstatus
divorțat/ă
divorciado/a
Civilstatus
concobinaj
cohabitante
Civilstatus
într-o uniune civilă
en unión civil
Civilstatus
necăsătorit/ă
pareja de hecho
Civilstatus
partener/ă de viață
pareja de hecho
Civilstatus
văduv/ă
viudo/a
Civilstatus
Aveți copii?
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
Ce documente trebuie să aduc?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Există vreo taxă de înregistrare?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Am nevoie de asigurare medicală privată?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxe pentru spitalizare
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Onorarii ale medicilor specialiști
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test de diagnosticare
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenții chirurgicale
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratament psihiatric
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente dentare
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente oftalmologice
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Cum îmi pot extinde viza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Este permisul meu de conducere valid aici?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
testul teoretic
el examen teórico
Typ av test
examenul practic
el examen práctico
Typ av test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
Adresa
la dirección
Vad vill du ändra?
nume
el nombre
Vad vill du ändra?
fotografia
la fotografía
Vad vill du ändra?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
pierdut
lo he perdido
Körkortsproblem
furat
me lo han robado
Körkortsproblem
distrus
se ha dañado
Körkortsproblem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Nu am antecedente penale.
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Am nivelul necesar de [limbă].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Partenerul meu este __________.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka