Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
Când a fost emis [documentul]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Unde a fost emis [documentul]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Când îți expiră ID-ul?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mi s-a furat [documentul].
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informația este confidențială.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Cum vă cheamă?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Unde locuiți?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
Care este adresa dumneavoastră?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
Ce cetățenie aveți?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
Când ați ajuns în [țara]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Starea mea civilă este ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
Singur
alleenstaand
Civilstatus
Căsătorit/ă
gehuwd
Civilstatus
separat/ă
uit elkaar
Civilstatus
divorțat/ă
gescheiden
Civilstatus
concobinaj
samenwonend
Civilstatus
într-o uniune civilă
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
necăsătorit/ă
ongetrouwde partners
Civilstatus
partener/ă de viață
in een relatie
Civilstatus
văduv/ă
verweduwd
Civilstatus
Aveți copii?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
Ce documente trebuie să aduc?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Există vreo taxă de înregistrare?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxe pentru spitalizare
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Onorarii ale medicilor specialiști
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test de diagnosticare
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenții chirurgicale
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratament psihiatric
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente dentare
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente oftalmologice
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Cum îmi pot extinde viza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
testul teoretic
theoretische test
Typ av test
examenul practic
rijexamen
Typ av test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
Adresa
mijn adres
Vad vill du ändra?
nume
mijn naam
Vad vill du ändra?
fotografia
mijn foto
Vad vill du ändra?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
pierdut
verloren
Körkortsproblem
furat
gestolen
Körkortsproblem
distrus
beschadigd
Körkortsproblem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Nu am antecedente penale.
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Am nivelul necesar de [limbă].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Partenerul meu este __________.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka