Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Când a fost emis [documentul]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Unde a fost emis [documentul]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Când îți expiră ID-ul?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mi s-a furat [documentul].
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Completez acest formular în numele (lui) _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informația este confidențială.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Cum vă cheamă?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Unde locuiți?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Care este adresa dumneavoastră?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Ce cetățenie aveți?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Când ați ajuns în [țara]?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Starea mea civilă este ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
Singur
单身
Civilstatus
Căsătorit/ă
已婚
Civilstatus
separat/ă
分居
Civilstatus
divorțat/ă
离异
Civilstatus
concobinaj
同居
Civilstatus
într-o uniune civilă
民事结婚
Civilstatus
necăsătorit/ă
未婚伴侣
Civilstatus
partener/ă de viață
同居伴侣关系
Civilstatus
văduv/ă
鳏居
Civilstatus
Aveți copii?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Ce documente trebuie să aduc?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Există vreo taxă de înregistrare?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Am nevoie de asigurare medicală privată?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxe pentru spitalizare
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Onorarii ale medicilor specialiști
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test de diagnosticare
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenții chirurgicale
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratament psihiatric
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente dentare
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente oftalmologice
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Cum îmi pot extinde viza?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Este permisul meu de conducere valid aici?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Aș vrea să mă înscriu la __________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
testul teoretic
理论考试
Typ av test
examenul practic
路考
Typ av test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
Adresa
地址
Vad vill du ändra?
nume
名字
Vad vill du ändra?
fotografia
照片
Vad vill du ändra?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
pierdut
丢失
Körkortsproblem
furat
被偷了
Körkortsproblem
distrus
受损
Körkortsproblem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Nu am antecedente penale.
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Am nivelul necesar de [limbă].
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Partenerul meu este __________.
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka