Italienska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Când a fost emis [documentul]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Unde a fost emis [documentul]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Când îți expiră ID-ul?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fråga när en legitimation går ut
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mi s-a furat [documentul].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informația este confidențială.
Le informazioni sono riservate.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Cum vă cheamă?
Come si chiama?
Fråga efter någons namn
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Fråga var och när någon är född
Unde locuiți?
Dove risiede?
Fråga var någon bor
Care este adresa dumneavoastră?
Qual è il suo indirizzo?
Fråga efter någons adress
Ce cetățenie aveți?
Qual è la sua cittadinanza?
Fråga om någons medborgarskap
Când ați ajuns în [țara]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fråga när någon anlände till landet
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Starea mea civilă este ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ange din civilstatus
Singur
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
Căsătorit/ă
coniugato/a
Civilstatus
separat/ă
separato/a
Civilstatus
divorțat/ă
divorziato/a
Civilstatus
concobinaj
convivente
Civilstatus
într-o uniune civilă
in un'unione civile
Civilstatus
necăsătorit/ă
in una coppia non sposata
Civilstatus
partener/ă de viață
in un'unione di fatto
Civilstatus
văduv/ă
vedovo/a
Civilstatus
Aveți copii?
Ha figli?
Fråga om någon har barn
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ha familiari a carico?
Fråga om någon finansierar de samboende
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ange att du till registrera dig i staden
Ce documente trebuie să aduc?
Quali documenti devo portare?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Există vreo taxă de înregistrare?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxe pentru spitalizare
Spese ospedaliere
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Onorarii ale medicilor specialiști
Spese per la consultazione di uno specialista
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test de diagnosticare
Test diagnostici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenții chirurgicale
Operazioni chirurgiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratament psihiatric
Trattamento psichiatrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente dentare
Cure dentali
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente oftalmologice
Cure oculistiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fråga varför någon begär inresevisum
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Cum îmi pot extinde viza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Este permisul meu de conducere valid aici?
La mia patente di guida è valida?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
testul teoretic
esame di teoria
Typ av test
examenul practic
esame di guida
Typ av test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
Adresa
l'indirizzo
Vad vill du ändra?
nume
il nome
Vad vill du ändra?
fotografia
la foto
Vad vill du ändra?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
pierdut
smarrita
Körkortsproblem
furat
rubata
Körkortsproblem
distrus
deteriorata
Körkortsproblem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Nu am antecedente penale.
Non ho precedenti penali.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Am nivelul necesar de [limbă].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Partenerul meu este __________.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angivande av nationaliteten på din make/maka