Engelska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Când a fost emis [documentul]?
When was your [document] issued?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Unde a fost emis [documentul]?
Where was your [document] issued?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Când îți expiră ID-ul?
When does your ID expire?
Fråga när en legitimation går ut
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Could you help me fill out the form?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mi s-a furat [documentul].
My [document] has been stolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Completez acest formular în numele (lui) _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informația este confidențială.
The information is confidential.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Can you give me a receipt for this application?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Cum vă cheamă?
What is your name?
Fråga efter någons namn
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Could you please tell me your place and date of birth?
Fråga var och när någon är född
Unde locuiți?
Where do you live?
Fråga var någon bor
Care este adresa dumneavoastră?
What is your address?
Fråga efter någons adress
Ce cetățenie aveți?
What is your citizenship?
Fråga om någons medborgarskap
Când ați ajuns în [țara]?
When did you arrive in [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Could you please show me your ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Starea mea civilă este ___________.
My marital status is ___________.
Ange din civilstatus
Singur
single
Civilstatus
Căsătorit/ă
married
Civilstatus
separat/ă
separated
Civilstatus
divorțat/ă
divorced
Civilstatus
concobinaj
cohabiting
Civilstatus
într-o uniune civilă
in a civil union
Civilstatus
necăsătorit/ă
unmarried partners
Civilstatus
partener/ă de viață
in a domestic partnership
Civilstatus
văduv/ă
widowed
Civilstatus
Aveți copii?
Do you have children?
Fråga om någon har barn
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Do you have dependents living with you?
Fråga om någon finansierar de samboende
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
I would like to reunite with my family.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
I would like to register in the city.
Ange att du till registrera dig i staden
Ce documente trebuie să aduc?
What documents shall I bring?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Există vreo taxă de înregistrare?
Are there any registration fees?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
I am here for the domicile registration.
Ange att du vill registrera din bostad
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
I would like to apply for a residence permit.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Do I need private health insurance?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
What is covered by the health insurance?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxe pentru spitalizare
Hospital fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Onorarii ale medicilor specialiști
Specialists' fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test de diagnosticare
Diagnostic tests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenții chirurgicale
Surgical procedures
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratament psihiatric
Psychiatric treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente dentare
Dental treatments
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente oftalmologice
Eye care treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Why are you requesting the entry visa?
Fråga varför någon begär inresevisum
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Do I need a visa to visit [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Cum îmi pot extinde viza?
How can I extend my visa?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Why has my visa application been rejected?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Can I apply to become a permanent resident?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Do I have to change the license plate of my car?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
I would like to register my vehicle.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is my driving licence valid here?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Aș vrea să mă înscriu la __________.
I would like to book my __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
testul teoretic
theory test
Typ av test
examenul practic
driving test
Typ av test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
Adresa
address
Vad vill du ändra?
nume
name
Vad vill du ändra?
fotografia
photo
Vad vill du ändra?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
I would like to renew my driving license.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
pierdut
lost
Körkortsproblem
furat
stolen
Körkortsproblem
distrus
damaged
Körkortsproblem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
I would like to appeal my license suspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Where can I register for the [language] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Nu am antecedente penale.
I have a clean criminal record.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Am nivelul necesar de [limbă].
I have the required level of [language].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
What are the fees for citizenship application?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Partenerul meu este __________.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka