Turkiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
[belge] ne zaman verildi?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
[belge] nerede verildi?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fråga när en legitimation går ut
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
[belge] belgem çalındı.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
A informação é confidencial.
Bu bilgi özeldir.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Qual é o seu nome?
Adınız nedir?
Fråga efter någons namn
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Fråga var och när någon är född
Onde você mora?
Nerede yaşıyorsunuz?
Fråga var någon bor
Qual é o seu endereço?
İkamet adresiniz nedir?
Fråga efter någons adress
Qual é a sua cidadania?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Fråga om någons medborgarskap
Quando você chegou em [país]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fråga när någon anlände till landet
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Meu estado civil é ___________.
Medeni halim ___________.
Ange din civilstatus
solteiro(a)
bekar
Civilstatus
casado(a)
evli
Civilstatus
separado(a)
ayrılmış
Civilstatus
divorciado(a)
boşanmış
Civilstatus
coabitação
birlikte yaşıyor
Civilstatus
em uma união civil
medeni birliktelik
Civilstatus
companheiros/união estável
evlenmemiş çift
Civilstatus
parceria doméstica
medeni ortaklık içinde
Civilstatus
viúvo(a)
dul
Civilstatus
Você tem filhos?
Çocuğunuz var mı?
Fråga om någon har barn
Você tem dependentes morando com você?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fråga om någon finansierar de samboende
Gostaria de reencontrar minha família.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ange att du till registrera dig i staden
Que documentos devo trazer?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Existem taxas de registro?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Estou aqui para o registro de domicílio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ange att du vill registrera din bostad
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Preciso de seguro de saúde privado?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxas hospitalares
Hastane masrafları
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Taxas de especialistas
Uzman doktor ücretleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Testes de diagnóstico
Tanı koyma testleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Procedimentos cirúrgicos
Cerrahi operasyonlar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento psiquiátrico
Psikiyatri tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamentos dentários
Diş tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento oftalmológico
Göz tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fråga varför någon begär inresevisum
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Como posso extender meu visto?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vize başvurum neden reddedildi?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Gostaria de registrar meu veículo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ange att du behöver registrera ditt fordon
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Gostaria de marcar minha __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
prova teórica
teorik sınav
Typ av test
prova prática de direção
direksiyon sınavı
Typ av test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
endereço
adres
Vad vill du ändra?
nome
ad
Vad vill du ändra?
foto
fotoğraf
Vad vill du ändra?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdida
kayıp
Körkortsproblem
roubada
çalınmış
Körkortsproblem
danificada
hasarlı
Körkortsproblem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Eu não tenho antecedentes criminais.
Sabıka kaydım yoktur.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Angivande av nationaliteten på din make/maka