Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
A informação é confidencial.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Qual é o seu nome?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Onde você mora?
Var bor du?
Fråga var någon bor
Qual é o seu endereço?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
Qual é a sua cidadania?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
Quando você chegou em [país]?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Meu estado civil é ___________.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
solteiro(a)
singel
Civilstatus
casado(a)
gift
Civilstatus
separado(a)
separerad
Civilstatus
divorciado(a)
skild
Civilstatus
coabitação
sambo
Civilstatus
em uma união civil
i ett partnerskap
Civilstatus
companheiros/união estável
ogift par
Civilstatus
parceria doméstica
i ett partnerskap
Civilstatus
viúvo(a)
änka
Civilstatus
Você tem filhos?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Você tem dependentes morando com você?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Gostaria de reencontrar minha família.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
Que documentos devo trazer?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Existem taxas de registro?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Estou aqui para o registro de domicílio.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Preciso de seguro de saúde privado?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxas hospitalares
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Taxas de especialistas
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Testes de diagnóstico
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamentos dentários
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento oftalmológico
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Como posso extender meu visto?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Gostaria de registrar meu veículo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Gostaria de marcar minha __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
prova teórica
teoriprov
Typ av test
prova prática de direção
uppkörning
Typ av test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
endereço
adressen
Vad vill du ändra?
nome
namnet
Vad vill du ändra?
foto
bilden
Vad vill du ändra?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdida
borttappat
Körkortsproblem
roubada
stulet
Körkortsproblem
danificada
förstört
Körkortsproblem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Eu não tenho antecedentes criminais.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka