Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
A informação é confidencial.
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Qual é o seu nome?
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
Onde você mora?
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
Qual é o seu endereço?
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
Qual é a sua cidadania?
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
Quando você chegou em [país]?
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Meu estado civil é ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
solteiro(a)
Singur
Civilstatus
casado(a)
Căsătorit/ă
Civilstatus
separado(a)
separat/ă
Civilstatus
divorciado(a)
divorțat/ă
Civilstatus
coabitação
concobinaj
Civilstatus
em uma união civil
într-o uniune civilă
Civilstatus
companheiros/união estável
necăsătorit/ă
Civilstatus
parceria doméstica
partener/ă de viață
Civilstatus
viúvo(a)
văduv/ă
Civilstatus
Você tem filhos?
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
Você tem dependentes morando com você?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
Gostaria de reencontrar minha família.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
Que documentos devo trazer?
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Existem taxas de registro?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Estou aqui para o registro de domicílio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Preciso de seguro de saúde privado?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxas hospitalares
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Taxas de especialistas
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Testes de diagnóstico
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Procedimentos cirúrgicos
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento psiquiátrico
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamentos dentários
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento oftalmológico
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Por que você está requisitando um visto?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Como posso extender meu visto?
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Por que minha requisição de visto foi negada?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Gostaria de registrar meu veículo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Gostaria de marcar minha __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
prova teórica
testul teoretic
Typ av test
prova prática de direção
examenul practic
Typ av test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
endereço
Adresa
Vad vill du ändra?
nome
nume
Vad vill du ändra?
foto
fotografia
Vad vill du ändra?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdida
pierdut
Körkortsproblem
roubada
furat
Körkortsproblem
danificada
distrus
Körkortsproblem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Eu não tenho antecedentes criminais.
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka