Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estou completando a solicitação em nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
A informação é confidencial.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Qual é o seu nome?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Onde você mora?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Qual é o seu endereço?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Qual é a sua cidadania?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Quando você chegou em [país]?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Meu estado civil é ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
solteiro(a)
单身
Civilstatus
casado(a)
已婚
Civilstatus
separado(a)
分居
Civilstatus
divorciado(a)
离异
Civilstatus
coabitação
同居
Civilstatus
em uma união civil
民事结婚
Civilstatus
companheiros/união estável
未婚伴侣
Civilstatus
parceria doméstica
同居伴侣关系
Civilstatus
viúvo(a)
鳏居
Civilstatus
Você tem filhos?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Você tem dependentes morando com você?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Gostaria de reencontrar minha família.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Que documentos devo trazer?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Existem taxas de registro?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Estou aqui para o registro de domicílio.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Preciso de seguro de saúde privado?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
O que é coberto pelo seguro de saúde?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxas hospitalares
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Taxas de especialistas
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Testes de diagnóstico
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Procedimentos cirúrgicos
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento psiquiátrico
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamentos dentários
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento oftalmológico
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Por que você está requisitando um visto?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Como posso extender meu visto?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Por que minha requisição de visto foi negada?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tenho que mudar a placa do meu carro?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Gostaria de registrar meu veículo.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Gostaria de marcar minha __________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
prova teórica
理论考试
Typ av test
prova prática de direção
路考
Typ av test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
endereço
地址
Vad vill du ändra?
nome
名字
Vad vill du ändra?
foto
照片
Vad vill du ändra?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdida
丢失
Körkortsproblem
roubada
被偷了
Körkortsproblem
danificada
受损
Körkortsproblem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Eu não tenho antecedentes criminais.
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka