Japanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Fråga när en legitimation går ut
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
A informação é confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Qual é o seu nome?
Fråga efter någons namn
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Fråga var och när någon är född
Onde você mora?
Fråga var någon bor
Qual é o seu endereço?
Fråga efter någons adress
Qual é a sua cidadania?
Fråga om någons medborgarskap
Quando você chegou em [país]?
Fråga när någon anlände till landet
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Meu estado civil é ___________.
Ange din civilstatus
solteiro(a)
Civilstatus
casado(a)
Civilstatus
separado(a)
Civilstatus
divorciado(a)
Civilstatus
coabitação
Civilstatus
em uma união civil
Civilstatus
companheiros/união estável
Civilstatus
parceria doméstica
Civilstatus
viúvo(a)
Civilstatus
Você tem filhos?
Fråga om någon har barn
Você tem dependentes morando com você?
Fråga om någon finansierar de samboende
Gostaria de reencontrar minha família.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ange att du till registrera dig i staden
Que documentos devo trazer?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Existem taxas de registro?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ange att du vill registrera din bostad
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Preciso de seguro de saúde privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxas hospitalares
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Taxas de especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Testes de diagnóstico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Procedimentos cirúrgicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamentos dentários
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento oftalmológico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Fråga varför någon begär inresevisum
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Como posso extender meu visto?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Gostaria de registrar meu veículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Gostaria de marcar minha __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
prova teórica
Typ av test
prova prática de direção
Typ av test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
endereço
Vad vill du ändra?
nome
Vad vill du ändra?
foto
Vad vill du ändra?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdida
Körkortsproblem
roubada
Körkortsproblem
danificada
Körkortsproblem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Angivande av nationaliteten på din make/maka