Grekiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fråga var du kan få ett formulär
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga när ett dokument var utfärdat
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fråga när en legitimation går ut
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
A informação é confidencial.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Qual é o seu nome?
Πώς σας λένε;
Fråga efter någons namn
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Fråga var och när någon är född
Onde você mora?
Πού μένετε;
Fråga var någon bor
Qual é o seu endereço?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Fråga efter någons adress
Qual é a sua cidadania?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Fråga om någons medborgarskap
Quando você chegou em [país]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fråga när någon anlände till landet
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Meu estado civil é ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ange din civilstatus
solteiro(a)
ελεύθερος/η
Civilstatus
casado(a)
παντρεμένος/η
Civilstatus
separado(a)
σε διάσταση
Civilstatus
divorciado(a)
χωρισμένος/η
Civilstatus
coabitação
συμβίωση
Civilstatus
em uma união civil
σε αστική ένωση
Civilstatus
companheiros/união estável
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
parceria doméstica
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
viúvo(a)
χήρος/χήρα
Civilstatus
Você tem filhos?
έχετε παιδιά;
Fråga om någon har barn
Você tem dependentes morando com você?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fråga om någon finansierar de samboende
Gostaria de reencontrar minha família.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ange att du till registrera dig i staden
Que documentos devo trazer?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fråga vilka dokument du ska ta med
Existem taxas de registro?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Estou aqui para o registro de domicílio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ange att du vill registrera din bostad
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Preciso de seguro de saúde privado?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxas hospitalares
Τέλη νοσοκομείου
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Taxas de especialistas
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Testes de diagnóstico
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Procedimentos cirúrgicos
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento psiquiátrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamentos dentários
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento oftalmológico
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fråga varför någon begär inresevisum
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Como posso extender meu visto?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Gostaria de registrar meu veículo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Gostaria de marcar minha __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
prova teórica
θεωρητική εξέταση
Typ av test
prova prática de direção
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Typ av test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
endereço
διεύθυνση
Vad vill du ändra?
nome
όνομα
Vad vill du ändra?
foto
φωτογραφία
Vad vill du ändra?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdida
χαμένη
Körkortsproblem
roubada
κλεμμένη
Körkortsproblem
danificada
κατεστραμμένη
Körkortsproblem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Eu não tenho antecedentes criminais.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angivande av nationaliteten på din make/maka