Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
A informação é confidencial.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Qual é o seu nome?
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
Onde você mora?
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
Qual é o seu endereço?
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
Qual é a sua cidadania?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
Quando você chegou em [país]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Meu estado civil é ___________.
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
solteiro(a)
naimaton
Civilstatus
casado(a)
naimisissa
Civilstatus
separado(a)
asumuserossa
Civilstatus
divorciado(a)
eronnut
Civilstatus
coabitação
avoliitossa
Civilstatus
em uma união civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
companheiros/união estável
parisuhteessa
Civilstatus
parceria doméstica
avoliitossa
Civilstatus
viúvo(a)
leski
Civilstatus
Você tem filhos?
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
Você tem dependentes morando com você?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
Gostaria de reencontrar minha família.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
Que documentos devo trazer?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Existem taxas de registro?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Estou aqui para o registro de domicílio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Preciso de seguro de saúde privado?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxas hospitalares
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Taxas de especialistas
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Testes de diagnóstico
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento psiquiátrico
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamentos dentários
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento oftalmológico
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Como posso extender meu visto?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Gostaria de registrar meu veículo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Gostaria de marcar minha __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
prova teórica
teoriakokeen
Typ av test
prova prática de direção
inssiajon
Typ av test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
endereço
osoitetta
Vad vill du ändra?
nome
nimeä
Vad vill du ändra?
foto
kuvaa
Vad vill du ändra?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdida
kadonneen
Körkortsproblem
roubada
varastetun
Körkortsproblem
danificada
vaurioituneen
Körkortsproblem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Eu não tenho antecedentes criminais.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka