Esperanto | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kiam elspiras via legitimilo?
Fråga när en legitimation går ut
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
A informação é confidencial.
La informo estas konfidenca.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Qual é o seu nome?
Kiel vi nomiĝas?
Fråga efter någons namn
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Fråga var och när någon är född
Onde você mora?
Kie vi loĝas?
Fråga var någon bor
Qual é o seu endereço?
Kio estas via adreso?
Fråga efter någons adress
Qual é a sua cidadania?
Kio estas via civitaneco?
Fråga om någons medborgarskap
Quando você chegou em [país]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fråga när någon anlände till landet
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Meu estado civil é ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Ange din civilstatus
solteiro(a)
senedza
Civilstatus
casado(a)
edziĝinta
Civilstatus
separado(a)
apartiga
Civilstatus
divorciado(a)
eksedziĝinta
Civilstatus
coabitação
kunviva
Civilstatus
em uma união civil
en civila kuniĝo
Civilstatus
companheiros/união estável
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
parceria doméstica
en hejma partnereco
Civilstatus
viúvo(a)
vidvina
Civilstatus
Você tem filhos?
Ĉu vi havas infanojn?
Fråga om någon har barn
Você tem dependentes morando com você?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fråga om någon finansierar de samboende
Gostaria de reencontrar minha família.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Ange att du till registrera dig i staden
Que documentos devo trazer?
Kion dokumentojn mi alportus?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Existem taxas de registro?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Estou aqui para o registro de domicílio.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ange att du vill registrera din bostad
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Preciso de seguro de saúde privado?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxas hospitalares
Hospitalokotizoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Taxas de especialistas
Kotizoj por la ekspertoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Testes de diagnóstico
Diagnozoprovoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiaj proceduroj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento psiquiátrico
Psikiatria kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamentos dentários
Dentaj kuracadoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento oftalmológico
Okula kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Kial vi petas la enirovizon?
Fråga varför någon begär inresevisum
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Como posso extender meu visto?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Gostaria de registrar meu veículo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Gostaria de marcar minha __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
prova teórica
teorian teston
Typ av test
prova prática de direção
veturantan teston
Typ av test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
endereço
adreson
Vad vill du ändra?
nome
nomon
Vad vill du ändra?
foto
foton
Vad vill du ändra?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdida
perdatan
Körkortsproblem
roubada
ŝtelatan
Körkortsproblem
danificada
difektatan
Körkortsproblem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Eu não tenho antecedentes criminais.
Mi havas puran krimliston
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angivande av nationaliteten på din make/maka