Engelska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
When was your [document] issued?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Where was your [document] issued?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
When does your ID expire?
Fråga när en legitimation går ut
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Could you help me fill out the form?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
My [document] has been stolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estou completando a solicitação em nome de _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
A informação é confidencial.
The information is confidential.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Can you give me a receipt for this application?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Qual é o seu nome?
What is your name?
Fråga efter någons namn
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Could you please tell me your place and date of birth?
Fråga var och när någon är född
Onde você mora?
Where do you live?
Fråga var någon bor
Qual é o seu endereço?
What is your address?
Fråga efter någons adress
Qual é a sua cidadania?
What is your citizenship?
Fråga om någons medborgarskap
Quando você chegou em [país]?
When did you arrive in [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Could you please show me your ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Meu estado civil é ___________.
My marital status is ___________.
Ange din civilstatus
solteiro(a)
single
Civilstatus
casado(a)
married
Civilstatus
separado(a)
separated
Civilstatus
divorciado(a)
divorced
Civilstatus
coabitação
cohabiting
Civilstatus
em uma união civil
in a civil union
Civilstatus
companheiros/união estável
unmarried partners
Civilstatus
parceria doméstica
in a domestic partnership
Civilstatus
viúvo(a)
widowed
Civilstatus
Você tem filhos?
Do you have children?
Fråga om någon har barn
Você tem dependentes morando com você?
Do you have dependents living with you?
Fråga om någon finansierar de samboende
Gostaria de reencontrar minha família.
I would like to reunite with my family.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
I would like to register in the city.
Ange att du till registrera dig i staden
Que documentos devo trazer?
What documents shall I bring?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Existem taxas de registro?
Are there any registration fees?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Estou aqui para o registro de domicílio.
I am here for the domicile registration.
Ange att du vill registrera din bostad
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
I would like to apply for a residence permit.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Preciso de seguro de saúde privado?
Do I need private health insurance?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
O que é coberto pelo seguro de saúde?
What is covered by the health insurance?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxas hospitalares
Hospital fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Taxas de especialistas
Specialists' fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Testes de diagnóstico
Diagnostic tests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Procedimentos cirúrgicos
Surgical procedures
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento psiquiátrico
Psychiatric treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamentos dentários
Dental treatments
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento oftalmológico
Eye care treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Why are you requesting the entry visa?
Fråga varför någon begär inresevisum
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Do I need a visa to visit [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Como posso extender meu visto?
How can I extend my visa?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Why has my visa application been rejected?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Do I have to change the license plate of my car?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Gostaria de registrar meu veículo.
I would like to register my vehicle.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Is my driving licence valid here?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Gostaria de marcar minha __________.
I would like to book my __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
prova teórica
theory test
Typ av test
prova prática de direção
driving test
Typ av test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
endereço
address
Vad vill du ändra?
nome
name
Vad vill du ändra?
foto
photo
Vad vill du ändra?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
I would like to renew my driving license.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdida
lost
Körkortsproblem
roubada
stolen
Körkortsproblem
danificada
damaged
Körkortsproblem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
I would like to appeal my license suspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Where can I register for the [language] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Eu não tenho antecedentes criminais.
I have a clean criminal record.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
I have the required level of [language].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
What are the fees for citizenship application?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka